III. Třída Kočiček

Brumlová Anastázie

Dovrtělová Zuzana

Gresl Filip

Hanáček Matěj

Hrabcová Josefína

Huťka Ondřej

Chaloupka Radim

Kaňovský Adam

Krystýnová Sofie

Luběnová Šárka

Opravilová Tereza

Polášková Barbora

Sentlová Lussi

Sedlářová Sofie

Sekanina Michal

Stodola Jan

Szkibiková Tereza

Šuránková Kateřina

Tkadlečková Antonie

Troubilová Zuzana

Vaňhara Bartoloměj

Žufanová Eliška

Třída Kočiček
Prostřední třída děti od 4 do 5 let 
 Učitelky: vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalová
                     Bc. Lenka Pospíšková

 
 
Uspořádání ze střední  třídy- Kočičky
 
6:30 - 9:30 hod
 • otevření MŠ
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • přivítání dne, komunitní kruh, pohybová aktivita (zdravotní cviky, motivovaná cvičení, pohybová hra)
 • hlavní program, činnosti (řízená a spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti:
 • poznávací,komunikativní, smyslové, estetické, ve skupinkách i individuálně
 • hygiena, svačina
9:30 - 11:15 hod
 • příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i volná)
11:15 - 14:05 hod
 • oběd, hygiena
 • polední odpočinek, četba na pokračování, poslech CD, pohádky na DVD)
14:05 - 16:00 hod
 • hygiena, svačina
 • individuální řízená činnost, spontánní aktivity dětí
 • kontakt s rodiči
 • uzavření MŠ

Do 6:55 se schází všechny děti ve třídě Pejsků, pak děti ze třídy Kočiček odcházejí do své třídy.

Odpoledne po vyspání a svačině děti  ze třídy Kočiček zůstavají ve své třídě a pak v 15:30 hod, opět přichází do třídy Pejsků, kde si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Od 15:30 hod bude tedy fungovat jen jedna třída a to třída Pejsků.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.