III. Třída Kočiček

BURCEV Matyáš, HOVORKA Martin, HRABICA Jakub, HUŤKA Ondřej, CHALOUPKOVÁ Anna, JANKŮJ Ondřej, KOŠUTOVÁ Diana, LUBĚNOVÁ Šárka, MICHALEC Maxmilian, MIKULKOVÁ Libuše, MIZEROVÁ Marie, NOVÁKOVÁ Ema, PALAŘČÍK Tobiáš, PASTYŘÍKOVÁ Vanesa, POLÁŠKOVÁ Barbora, ŠEVČÍKOVÁ Eliška, ŠNAJDAR Matěj, ŠOPÍK Tomáš, TKADLEČKOVÁ Antonie, VAŇHARA Bartoloměj, VYKOUKALOVÁ Šarlota, ZAJÍC Jan.

Třída Kočiček
Prostřední třída děti od 4 do 5 let 
 Učitelky:  Aneta Kopecká
                          Markéta Šohajková

 
 
Uspořádání ze střední  třídy- Kočičky
 
6:30 - 9:30 hod
 • otevření MŠ
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • přivítání dne, komunitní kruh, pohybová aktivita (zdravotní cviky, motivovaná cvičení, pohybová hra)
 • hlavní program, činnosti (řízená a spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti:
 • poznávací,komunikativní, smyslové, estetické, ve skupinkách i individuálně
 • hygiena, svačina
9:30 - 11:15 hod
 • příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i volná)
11:15 - 14:05 hod
 • oběd, hygiena
 • polední odpočinek, četba na pokračování, poslech CD, pohádky na DVD)
14:05 - 16:00 hod
 • hygiena, svačina
 • individuální řízená činnost, spontánní aktivity dětí
 • kontakt s rodiči
 • uzavření MŠ

Do 6:55 se schází všechny děti ve třídě Pejsků, pak děti ze třídy Kočiček odcházejí do své třídy.

Odpoledne po vyspání a svačině děti  ze třídy Kočiček zůstavají ve své třídě a pak v 15:30 hod, opět přichází do třídy Pejsků, kde si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Od 15:30 hod bude tedy fungovat jen jedna třída a to třída Pejsků.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.