Realizační a časový plán pro šk.rok 2022/23

Měsíc Akce Termín
Září

P. Horáková – Kouzelný kolotoč

 

5.9.2022

 

Říjen

Výlet Lešná

Pohádka v MŠ

5.10.2022

31.10.2022

Listopad

Pečení perníčků ve třídách - dopoledne

Rozsvěcování vánočního stromečku před MŠ

22.11.2022

25.11.2022

Prosinec

Jarmark v hale - vystoupení předškolních dětí

Mikuláš

Štědrý den na nečisto - ve třídách

3.12.2022

5.12.2022

15.12.2022

Leden

Návštěva kostela

 

 

Únor

Divadélko Šikulka

Masopust

23.2.2023

Březen

Pohádka v MŠ

Jarní vycházka vesnicí

 

20.3.2023

Duben

Zápis do ZŠ

Velikonoční dílničky s rodiči

Čarodějnice – dopoledne(kostýmy , soutěže)

 

 
Květen

Ferd Mravenec v UH

Zápis do MŠ

Vycházka po vesnici za zvířátky

Fotografování MŠ

Aktovkový den (předškoláci)

Maminky vystoupení v hale - celá MŠ

 

4.5.2023

Červen

Hoffmannovo divadlo

Táborák k MDD před MŠ s rodiči

Návštěva školní jídelny (předškol.děti)

Loučení s předškoláky (předškol.děti)

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Hasiči

  dopoledne

 

Červenec

Uzavření MŠ

 

Srpen

Otevření MŠ po dovolené

Přípravný týden

 

28.-31.8.2023