Realizační a časový plán pro šk.rok 2022/23

Měsíc Akce Termín
Září

P. Horáková – Kouzelný kolotoč

 

5.9.2022

 

Říjen

Výlet Lešná

Pohádka v MŠ

5.10.2022

31.10.2022

Listopad

Pečení perníčků ve třídách - dopoledne

Rozsvěcování vánočního stromečku před MŠ

22.11.2022

25.11.2022

Prosinec

Jarmark v hale - vystoupení předškolních dětí

Mikuláš

Štědrý den na nečisto - ve třídách

3.12.2022

5.12.2022

15.12.2022

Leden

Návštěva kostela

 

 6.1.2023

 

Únor

Kašpárkovy pohádky - dopoledne v MŠ

schůzka s rodiči předškolních dětí - na hlavní budově školy v 1.třídě v 16:00hod.

Masopust - karneval dopoledne v MŠ

Divadélko Šikulka - dopoledne v MŠ

 

1.2.2023

7.2.2023

 

21.2.2023

23.2.2023

 

Březen

Besedana na téma : Základy první pomoci

- v MŠ dopoledne, třída Kočiček a Pejsků

Pohádka v MŠ

Jarní vycházka vesnicí

Velikonoční dílničky s rodiči - každá třída samostatně

8.3.2023

 

20.3.2023

 

30.3.2023

Duben

Ferda Mravenec v - zajíždí celá MŠ do UH  - odjezd je v 7.15 hod. od budovy ZŠ        

Zápis do ZŠ - budova MŠ od 13:00 - 17:00hod.

Čarodějnice – dopoledne(kostýmy , soutěže

 3.4.2023

12.4.2023                                                                                  

 

Květen

Zápis do MŠ

Vycházka po vesnici za zvířátky

Fotografování MŠ

Aktovkový den (předškoláci)

Maminky vystoupení v hale - celá MŠ

 

 

Červen

Hoffmannovo divadlo

Táborák k MDD před MŠ s rodiči

Návštěva školní jídelny (předškol.děti)

Loučení s předškoláky (předškol.děti)

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Hasiči

  dopoledne

 

Červenec

Uzavření MŠ

 10.- 28.7.2023

( MŠ bude opět v provozu od 31.7.2023)

Srpen

Otevření MŠ po dovolené

Přípravný týden

 31.7.2023

28.-31.8.2023