K našim dlouhodobým cílům patří především celoročně poznávat a pozorovat přírodu, vliv člověka na přírodu a přírody na člověka.

Děti jsou také vedeny hledat krásu v přírodě, uvědomovat si význam přírody pro člověka, potřebu ji chránit, vědět proč.

Učíme děti vnímat svět kolem sebe, tvořivě myslet a jednat. Také se snažíme, aby děti vyrůstaly se smyslem pro pomoc mladším a potřebným. Zároveň se věnujeme dlouhodobé snaze o toleranci ve vzájemných vztazích. Vše probíhá přirozeným a dětským způsobem , zejména hrou.

Na závěr vzdělání v MŠ přejeme dětem, aby jejich další cesta životem prozářena kamínky poznání a otevřena všemu novému a krásnému.

                                                                                                                                                                                                vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalová