I.Třída Myšiček

BRUMLOVÁ Anastázie, ČELEĎA Damián, DOVRTĚLOVÁ Zuzana, GRESL Filip, HANÁČEK Matěj, HRABCOVÁ Josefína, HYBLER Jakub, CHALOUPKA Radim, KAŇOVSKÝ Adam, MITISKA Tomáš, OPRAVILOVÁ Tereza, POLÁŠEK Daniel, SENTLOVÁ Lussi, SEDLÁŘOVÁ Sofie, SEKANINA Michal, STODOLA Jan, SZKIBIKOVÁ Tereza, ŠEVČÍK Jakub, ŠEVČÍK Radek, ŠURÁNKOVÁ Kateřina, TROUBILOVÁ Zuzana, VAŠKOVÝCH Eliška, ŽUFANOVÁ Eliška.

Třída Myšiček
Nejmladší třída děti od 2 do 4 let
Učitelky: Markéta Bartošíková
                       vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalová
 
USPOŘÁDÁNÍ DNE  -  Mladší třídy - Myšky
 
6:30 - 9:30 hod
 • otevření MŠ
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • přivítání dne, komunitní kruh, pohybová aktivita (zdravotní cviky, motivovaná cvičení, pohybová hra)
 • hlavní program, činnosti (řízená a spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti:
 • poznávací,komunikativní, smyslové, estetické, ve skupinkách i individuálně
 • hygiena, svačina
9:30 - 11:15 hod
 • příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i volná)
11:15 - 14:05 hod
 • oběd, hygiena
 • polední odpočinek, četba na pokračování, poslech CD, pohádky na DVD)
14:05 - 16:00 hod
 • hygiena, svačina
 • individuální řízená činnost, spontánní aktivity dětí
 • kontakt s rodiči
 • uzavření MŠ

Děti ze třídy Myšek se schází do 7:10 hodin ve třídě Pejsků.

Odpoledne odpočívají opět ve své třídě a po svačince  děti ze třídy Myšek odchází do třídy Pejsků, tj. v 15:00 hod. kde si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.