Burcev Matyáš

Duda František

Hovorka Martin

Hrabica Jakub

Chaloupková Anna

Jankůj Ondřej

Košutová Diana

Kuchař David

Michalec Maxmilián

Mikulková Libuše

Mizerová Marie

Nováková Ema

Oliva Ondřej

Oklešťková Karolína

Palarčík Tobiáš

Pastyřík Kryštof

Pastyříková Vanesa

Ryzí Adéla

Ševčíková Eliška

Šnajdar Matěj

Šopík Tomáš

Soukup Šimon

Velísková Klárka

Velísková Helena

Vykoukalová Šarlota

Zajíc Jan

Zapletal Petr

Zemánková Malvína

Třída Pejsků
Nejstarší třída děti od 5 do 6-7 let
 Učitelky:   Markéta Šohajková
                    Aneta Kopecká
USPOŘÁDÁNÍ DNE DĚTÍ ZE STARŠÍ TŘÍDY - PEJSCI
6:30 - 9:30 hod
 • otevření MŠ
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • přivítání dne, komunitní kruh, pohybová aktivita (zdravotní cviky, motivovaná cvičení, pohybová hra)
 • hlavní program, činnosti (řízená a spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti:
 • poznávací,komunikativní, smyslové, estetické, ve skupinkách i individuálně
 • hygiena, svačina
9:30 - 11:15 hod
 • příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i volná)
11:15 - 14:05 hod
 • oběd, hygiena
 • polední odpočinek, četba na pokračování, poslech CD, pohádky na DVD)
14:05 - 16:00 hod
 • hygiena, svačina
 • individuální řízená činnost, spontánní aktivity dětí
 • kontakt s rodiči
 • uzavření MŠ

Děti ze třídy Pejsků se schází ve své třídě.

Odpoledne odpočívají opět ve své třídě a po svačince si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.