BUČKOVÁ Adéla, BAŘICOVÁ Nikol,  BERNATÍKOVÁ Klára, BLAŽEK Antonín, DUDA František, HANÁČEK Nikolas, HOFEREK Marek, HOFEREK Martin, HRABICOVÁ Julie, HUBÁČKOVÁ Denisa, HUBÁČEK Cyril, KRAJČOVÁ Kristýna, KUCHAŘ David, OLIVA Ondřej, OKLEŠŤKOVÁ Karolína, PANÁČKOVÁ Nikol, PASTYŘÍK Matěj, PASTYŘÍK Kryštof, POLÁŠEK David, RYZÍ Adéla, SABO Tomáš, SALVÉT Viktor, SENTLOVÁ Tifany, SEKANINA Martin, SOUKUP Šimon, VELÍSKOVÁ Klára, VELÍSKOVÁ Helena, ZAPLETAL Petr.

Třída Pejsků
Nejstarší třída děti od 5 do 6-7 let
 Učitelky:   Jitka Kavková
                   Jitka Mizerová
                AP  Alena Lekešová
USPOŘÁDÁNÍ DNE DĚTÍ ZE STARŠÍ TŘÍDY - PEJSCI
6:30 - 9:30 hod
 • otevření MŠ
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • přivítání dne, komunitní kruh, pohybová aktivita (zdravotní cviky, motivovaná cvičení, pohybová hra)
 • hlavní program, činnosti (řízená a spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti:
 • poznávací,komunikativní, smyslové, estetické, ve skupinkách i individuálně
 • hygiena, svačina
9:30 - 11:15 hod
 • příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i volná)
11:15 - 14:05 hod
 • oběd, hygiena
 • polední odpočinek, četba na pokračování, poslech CD, pohádky na DVD)
14:05 - 16:00 hod
 • hygiena, svačina
 • individuální řízená činnost, spontánní aktivity dětí
 • kontakt s rodiči
 • uzavření MŠ

Děti ze třídy Pejsků se schází ve své třídě.

Odpoledne odpočívají opět ve své třídě a po svačince si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.