CO SI MAJÍ DĚTI PŘINÉST DO MŠ

Informace MŠ Březolupy

1. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00


2. Do MŠ dítě potřebuje:
- oblečení do třídy : tričko, hrací kalhotky
- oblečení na zahradu: tepláčky, mikinu
- přezůvky, pyžamko
- náhradní spodní prádlo - prosím vše podepsané
- kelímek nebo hrníček na pití- prosíme s ouškem (PLAST)

3. MŠ je zabezpečena bezpečnostním systémem na čip nebo otisk prstu.  Doba , kdy rodiče mohou do MŠ  vstoupit je  od    6:30 - 8:00hod , v době od 11:45 - 12:15 hod. a v době  14:15 do 16.00.


4.Omlouvání dětí - den předem! Je-li však dítě nemocné, může si rodič oběd tento den vyzvednout a na další dny dítě omluvit                              (do MŠ volejte  do 7,30hod. ráno).

5.Rodič předává učitelce dítě zcela zdravé, vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí i učitelek. 


6.Rodiče předávají děti osobně učitelce, teprve potom opouští budovu MŠ. Až do odchodu z MŠ odpovídá za děti pedagogický pracovník            a předává je při odchodu opět rodiči nebo jiné, rodiči písemně pověřené osobě.


7. Při jakémkoli problému či s dotazem se obracejte na učitelky v MŠ, aby mohly být co nejlépe vyřešeny

PRACOVNÍ DOBA

Provoz Mateřské školy Březolupy

Denně od 6:30 do 16:00 hodin.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

V šatnách jsou k dispozici omluvné sešity kde můžete dítě omluvit na celý den nebo na odchod po obědě.

Pokud je dítě nemocné omlouvá se do 7:30.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si můžou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11:00 do 11:30 hodin.

Platí pouze první den nepřítomnosti. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen následující den.

Nelze zneužívat vyzvedávání obědů pro děti, které ten den nenavštívily Mš a nejsou omluvené.

 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSKYTU VŠÍ

Vážení rodiče,
vzhledem ke zvýšenému (opakovanému) výskytu pedikulózy (vši dětské) u dětí mateřské školy, Vás žádáme o důslednou kontrolu hlav dětí. V případě výskytu vší u Vašeho dítěte proveďte důsledně následující opatření:  1. V případě zjištění výskytu hnid – asi 1 mm veliký útvar ve tvaru kapky přilepený k vlasu, přibližně ve vzdálenosti 1 cm od hlavové pokožky, (nelze zaměnit s lupy, které samovolně padají při protřepávání vlasů) použít přípravek z lékárny ev. drogerie.

  2. U všech přípravků nutno dodržet návod výrobce! Po době působení přípravků provést důsledné mechanické odstranění hnid (ručně stáhnout z jednotlivých vlasů).

  3. Tento úkon provádějte opakovaně do té doby, kdy se hnidy ve vlasech přestanou vyskytovat (i jedna hnida po ukončení svého vývojového cyklu představuje další vznik zavšivení), po této nákaze nevzniká imunita.

  4. Nutné je vyprat veškeré pokrývky hlavy (čepice, šály, čelenky, gumičky apod.), taktéž ložní prádlo – polštáře.

  5. Odvšivení proveďte u všech příslušníků rodiny.

  6. Léčebnou kúru nutno opakovat po 8 – 10 dnech, aby byly zničeny i larvy, které se mezitím vylíhly z přežívajících hnid.

  7. Při opakujících se problémech se prosím s vaším dítětem obraťte na svého dětského ošetřujícího lékaře, který v případě nutnosti předepíše recept na přípravky event. doporučí další postupy.

  8. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.Upozorňujeme, že odvšivení dítěte je povinnost rodičů nebo zákonných zástupců dítěte