Třídní vzdělávací program pro školní rok 2022-23

1.Třída „Myšičky“

 • Akce s rodiči : školní rok 2022-23

 • Červen: první informativní schůzka s rodiči

 • Říjen : Drakiáda v MŠ – pomoc rodičů při výrobě draků

 • Listopad : Rozsvěcování stromečku u MŠ

 • Prosinec: účast dětí na Březolupském Jarmarku v hale

                           

 • Únor: příprava masopustu – masky – pomoc při přípravě

 • Březen: příprava Velikonoc - jarní dílničky

 • Duben: příprava masek k čarodějnicím

 • Květen: vystoupení ke Dni matek v MŠ – pomoc při převlékání

  • společný táborák celé MŠ k MDD

Do všech akcí se společně zapojují všechny třídy, kdy si děti i učitelky mezi sebou vypomáhají.

Celý rok na požádání se podávají informace rodičům

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2019-20

Třída: Myšičky

Vzdělávací program naší MŠ vychází z Rámcového

programu pro předškolní vzdělávání.

Naše třída má název MYŠIČKY

Stav ke dni 1.9. 2019

Počet dětí ve třídě 23

Věkové složení: 2,1- 4 let

 

Ve třídě pracují:

P. učitelka Markéta Czapáková

P. učitelka Aneta Kopecká

P.uklízečka Marie Čevelová

Paní kuchařky Jitka Omelková

                            Dgmar Truclová

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Čejková

Uspořádání dne dětí z mladší třídy - Myšky6.30 – 9.30 hodin

- otevření MŠ

- spontánní hry a činnosti dětí

- rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

- přivítání dne, komunitní kruh, pohybová

aktivita(motivovaná cvičení , zdravotní

cviky, pohybová hra..)

- hlavní program, činnosti (řízené a spontánní)

zaměřené narozvoj dítěte v oblasti

poznávací, komunikativní, smyslové,

estetické, ve skupinách i individuálně

- hygiena, svačina

9.30 – 11.15 hodin

- příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i

volná hra)

11.30 – 14.05 hodin

- oběd, hygiena

- polední odpočinek, četba na pokračování,

poslech CD pohádky - video)

14.05 – 16.00 hodin

- hygiena, svačina

- odchod dětí do třídy Pejsků - individuální

řízená činnost, spontánní aktivity dětí

- kontakt s rodiči

- uzavření MŠ

Děti ze třídy Myšek se schází do 7. 15 hodin ve třídě Pejsků.

Odpoledne po vyspání a svačince děti ze třídy Myšek odchází do třídy Pejsků,tj. v 15.00hod. kde si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.

Ranní přivítání: Společně se pozdravíme při příchodu do třídy a pak na začátku ranního kruhu říkankou „Dobré ráno, dobrý den“…U malých dětí je ze začátku složitější přechod od maminky do třídy. Proto je často ranní kruh odsunut jinými činnostmi a nahrazován společnými aktivitami dětí s učitelkou. Postupným zvládáním příchodu dítěte do třídy se děti přizpůsobují režimu dne a aktivity se daří plánovat. Velkým motivačním stimulem je ve třídě maňásek Myšička, která celý den děti provází a pomáhá jim.

PRAVIDLA TŘÍDY

1.SRDÍČKOVÉ

- Máme se rádi , jsme kamarádi -Nepereme se , půjčujeme si hračky -Neubližujeme si -Strkat se, prát se, to nám nesluší

2. MĚSÍČKOVÉ

 • Nerušíme při odpočívání

 • Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády

3.KYTIČKOVÉ

 • Neničíme přírodu, nešlapeme na kytičky

 • ke zvířátkům se chováme hezky

 • doma i v MŠ třídíme odpad (máme na to barevné kontejnery)

4.DÁREČKOVÉ

 • Přejeme si na narozeniny a svátek

 • Dáváme dárky od srdíčka

5.PUSINKOVÉ

 • Pusinku máme na hezká slova

 • Nemluvíme sprostě, umíme pozdravit , poprosit i poděkovat

 • Když jíme, tak nemluvíme - nekřičíme, nepláčeme

6.KAPIČKOVÉ

 • V umývárně šetříme vodou, mýdlem, toaletním papírem

 • Pouštíme si tolik vody kolik nám stačí

 • Musíme vodu zastavovat, nestříkáme s vodou po umývárně

7.KOŠŤÁTKOVÉ

 • Uklízíme hračky na své místo

 • Uklízíme ve školce i na hřišti

8.ŠNEČKOVÉ

 • Ve školce se pohybujeme pomalu, neběháme

 • Skáčeme a dovádíme při cvičení ne koberci a na zahradě

9.MAMINKOVÉ/DĚTIČKOVÉ

 • Jsme ne sebe hodní, protože jsme kamarádi

 • Ve školce i doma posloucháme

Pravidla dodržujeme i ve všech denních aktivitách. Je více možností jak pravidla vznikají a jak je dětem předkládáme. Některá vzniknou jako důsledek řešení konkrétní situace jiná jsou dána hygienickými či výchovnými postupy.

Pravidla soužití dětí ve třídě můžeme podle přání a návrhu dětí doplňovat.

K Pravidlům soužití dětí jsou nakresleny Piktagramy, které pomáhají dětem to určité pravidlo dostatečně pochopit.

Svá pravidla máme také v hrových koutech:

Doprava :

- s kostkami neházím, ale pomalu je pokládám

 • auta vracím zpátky do garáže

Barevné stavebnice:

- každá stavebnice má své místo

- respektuji stavbu kamaráda

- při hře se domlouvám

Kuchyňka :

- udržuji zde pořádek

 • oblečky pro panenka skládám do košíčku

 • s nádobíčkem manipuluji opatrně, aby nedošlo k rozbití

Výtvarný koutek:

 • mám krátký rukáv, dlouhý si vyhrnuji

 • snažím se, aby mi nepadaly pastelky

 • při modelovámí používám podložku

 • při stříhání dodržuji bezpečnost

 • při malování mám na stole papír na krytí stolu

Knihovnička:

 • v knize listuji opatrně

 • knihu vracím na své místo

Koberec:

 • dáváme pozor , abychom nikoho nezranili

 • s míčem si pouze kutálíme

 • nenosíme na koberec drobné kostky

S pravidly třídy jsou děti seznámeny hned v prvních dnech a dále jsou dětem připomínána během každého dne.

Tématické celky šk.roku 2022-23

Tématické celky šk.roku

2020-23

(obecné v rámci ŠVP MŠ)

Tématické celky třídy

        Myšiček

Podtémata třídy Myšiček

I. Podzimní hrátkyI.MYŠIČKA A PODZIM


Příchod do školky

Kamarádi ve školce

Rozdíl mezi rodinou a MŠ

Podzim na zahradě

Podzim v lese

Pouštíme draka

Na podzim padá listí

Počasí na podzim

II. Zima je tu…..

II. MYŠIČKA A ZIMA

Svátek Mikuláše

Připravujeme se na   vánoce

Stavíme sněhuláka

Zimní sporty

Poznáváme svoje tělo...

Seznamujeme se s pohádkou

Čím budu(povolání)

Karneval

III. Přichází jaro….

 

III.MYŠIČKA A JARO


Přichází   jaro

Sadíme na zahrádce

Myšička se těší na Velikonoce

Domácí zvířata a mláďátka

Svátek matek

IV. Mé milé léto……

IV. MYŠIČKA A LÉTO

Svátek dětí

Zvířátka v ZOO

Zvířátka v trávě

Kytičky na louce

Doprava

Těšíme se na prázdninyTřídní vzdělávací program pro školní rok 2022-23

2.Třída „Kočičky“

Akce s rodiči : školní rok 2022-23

 • Červen: první       informativní schůzka s rodiči

 

 • Říjen :   Drakiáda v MŠ – pomoc rodičů při výrobě draků

 

 • Listopad : Den otevřených dveří v MŠ

 • Prosinec: účast dětí na Březolupském Jarmarku v hale

 • Únor:   příprava masopustu – masky – pomoc při přípravě

 

 • Březen: příprava Velikonoc - jarní dílničky – společně s rodiči

 

 • Duben:     příprava masek k čarodějnicím

 

 • Květen: vystoupení ke Dni matek v MŠ – pomoc při převlékání
 • společný táborák celé MŠ k MDD

Do všech akcí se společně zapojují všechny třídy, kdy si děti i učitelky mezi sebou vypomáhají.

Celý rok na požádání se podávají informace rodičům.

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2022-23

2. Třída: Kočičky

Vzdělávací program naší MŠ vychází z Rámcového

programu pro předškolní vzdělávání.

Naše třída má název KOČIČKY

Stav ke dni 1.9. 2022

Počet dětí ve třídě 22

Věkové složení: 4-5

Ve třídě pracují:

P.učitelka: Jana Stuchlíková

P. učitelka:Jitka Švecová

P.uklízečka : Marie Čevelová

Paní kuchařky: Jitka Omelková

                           Dagmar Truclová

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Čejková

Uspořádání dne středních třídy – Kočičky

 

6.30 – 9.30 hodin

- otevření MŠ

- spontánní hry a činnosti dětí

- přechod dětí do své třídy

- rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

- přivítání dne, komunitní kruh, pohybová

aktivita(motivovaná cvičení , zdravotní

cviky, pohybová hra..)

- hlavní program, činnosti (řízené a spontánní)

zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti

poznávací, komunikativní, smyslové,

estetické, ve skupinách i individuálně

- hygiena, svačina

9.30 – 11.15 hodin

- příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i

volná hra)

11.30 – 14.05 hodin

- oběd, hygiena

- polední odpočinek, četba na pokračování,

poslech CD pohádky - video)

14.05 – 15.30 hodin

- hygiena, svačina

- odchod dětí do třídy Pejsků - individuální

řízená činnost, spontánní aktivity dětí

- kontakt s rodiči

- uzavření MŠ

Do 6.55 hodin se schází všechny děti ve třídě Pejsků, pak děti ze třídy Kočiček odcházejí do své třídy.

Odpoledne po vyspání a svačince děti ze třídy Kočiček zůstávají ve své třídě a pak v 15,30 hod, opět přichází do třídy Pejsků, kde si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Od 15,30hod. bude tedy fungovat jedna třída a to třída Pejsků.Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.PRAVIDLA TŘÍDY

1.SRDÍČKOVÉ

- Máme se rádi , jsme kamarádi -Nepereme se , půjčujeme si hračky -Neubližujeme si -Strkat se, prát se, to nám nesluší

2. MĚSÍČKOVÉ

 • Nerušíme při odpočívání

 • Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády

3.KYTIČKOVÉ

 • Neničíme přírodu, nešlapeme na kytičky

 • ke zvířátkům se chováme hezky

 • doma i v MŠ třídíme odpad (máme na to barevné kontejnery)

4.DÁREČKOVÉ

 • Přejeme si na narozeniny a svátek

 • Dáváme dárky od srdíčka

5.PUSINKOVÉ

 • Pusinku máme na hezká slova

 • Nemluvíme sprostě, umíme pozdravit , poprosit i poděkovat

 • Když jíme, tak nemluvíme - nekřičíme, nepláčeme

6.KAPIČKOVÉ

 • V umývárně šetříme vodou, mýdlem, toaletním papírem

 • Pouštíme si tolik vody kolik nám stačí

 • Musíme vodu zastavovat, nestříkáme s vodou po umývárně

7.KOŠŤÁTKOVÉ

 • Uklízíme hračky na své místo

 • Uklízíme ve školce i na hřišti

8.ŽELVIČKOVÉ

 • Ve školce se pohybujeme pomalu, neběháme

 • Skáčeme a dovádíme při cvičení ne koberci a na zahradě

9.MAMINKOVÉ/DĚTIČKOVÉ

 • Jsme ne sebe hodní, protože jsme kamarádi

 • Ve školce i doma posloucháme

Pravidla dodržujeme i ve všech denních aktivitách. Je více možností jak pravidla vznikají a jak je dětem předkládáme. Některá vzniknou jako důsledek řešení konkrétní situace jiná jsou dána hygienickými či výchovnými postupy.

Pravidla soužití dětí ve třídě můžeme podle přání a návrhu dětí doplňovat.

K Pravidlům soužití dětí jsou nakresleny Piktagramy, které pomáhají dětem to určité pravidlo dostatečně pochopit.

Svá pravidla máme také v hrových koutech:

Doprava :

 • s kostkami neházím, ale pomalu je pokládám

 • auta vracím zpátky do garáže

Barevné stavebnice:

 • každá stavebnice má své místo

 • respektuji stavbu kamaráda

 • při hře se domlouvám

Kuchyňka :

 • udržuji zde pořádek

 • oblečky pro panenka skládám do košíčku

 • s nádobíčkem manipuluji opatrně, aby nedošlo k rozbití

Výtvarný koutek:

 • mám krátký rukáv, dlouhý si vyhrnuji

 • snažím se, aby mi nepadaly pastelky

 • při modelovámí používám podložku

 • při stříhání dodržuji bezpečnost

 • při malování mám na stole papír na krytí stolu

Knihovnička:

 • v knize listuji opatrně

 • knihu vracím na své místo

Koberec:

 • dáváme pozor , abychom nikoho nezranili

 • s míčem si pouze kutálíme

 • nenosíme na koberec drobné kostky

S pravidly třídy jsou děti seznámeny hned v prvních dnech a dále jsou dětem připomínána během každého dne.

Tématické celky šk.roku 2022-23

Tématické celky šk.roku

         2022-23

(obecné v rámci ŠVP MŠ)

 Tématické celky třídy

         Kočiček

Podtémata třídy Kočiček

I. Podzimní hrátky

 1. Kočička Micka se seznamuje s podzimem


Všichni jsme kamarádi

Moje rodina

Podzimní ovoce a zeleninu

Listí na podzim (stromy)

Odlet ptáků do teplých krajin

Vyrábíme draka

Změny na podzim

II. Zima je tu…..

 1. Kočička Micka se seznamuje se zimou

Svátek Mikuláše

Připravujeme se na vánoce

Zimními sporty

Stavíme sněhuláka

Čím budu (povolání)

Chystáme Karneval

Moje tělo a zdraví

III. Přichází jaro….

 1. Kočička Micka se seznamuje s jarem

Přišlo jaro

Domácí zvířátka

Hrajeme si divadlo

Slavíme svátek matek


IV. Mé milé léto……

 1. Kočička Micka se seznamuje s létem

Přišlo jaro

Domácí zvířátka

Hrajeme si divadlo

Slavíme svátek matek

 

 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2022-23

 

3. třída „Pejsci

Akce s rodiči : školní rok 2022-23

 • Září: informativní schůzka

 • Říjen : seznámení s doplňkovými činnostmi

  • Drakiáda v MŠ – pomoc rodičů při výrobě draků

 • Listopad: vystoupení na Besedě s dříve narozenými v hale – převlékání-   pomoc maminek      

 • Den otevřených dveří v MŠ

 • Rozsvěcování stromečku u MŠ

 • Prosinec: vystoupení dětí na Březolupském Jarmarku v hale

 • Leden : schůzka se zákonnými zástupci dětí v předškolní třídě, účast uč.1.stupně ZŠ

 • Únor: příprava masopustu – masky – pomoc při přípravě

 • Březen: příprava Velikonoc - jarní dílničky

 • Duben: zápis do ZŠ

 • příprava masek k čarodějnicím

 • Květen: vystoupení ke Dni matek v MŠ – pomoc při převlékání

  • společný táborák celé MŠ k MDD

 • Červen: Aktovkový den – starší děti návštěva 1.třídy s aktovkou – připravenou maminkou

  • oslava konce školního roku, odchod dětí do ZŠ, účast zákonných zástupců,

  • individuální pohovory s učitelkou 1.třídy ZŠ

Do všech akcí se společně zapojují všechny třídy, kdy si děti i učitelky mezi sebou vypomáhají.

Celý rok na požádání se podávají informace zákonným zástupcům.

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2022-23

Třída: Pejsci

Vzdělávací program naší MŠ vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Naše třída má název PEJSCI.

Stav ke dni 1.9. 2022

Počet dětí ve třídě 28

Věkové složení: 5-7 let

Ve třídě pracují:

P. učitelka : Lenka Pospíšková

P. učitelka: Dagmar Zatloukalová

P.uklízečka : Marie Čevelová

Paní kuchařky: Jitka Omelková

                             Dagmar Truclová

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Čejková

Uspořádání dne dětí ze starší třídy – Pejsci6.30 – 9.30 hodin

- otevření MŠ

- spontánní hry a činnosti dětí

- rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

- přivítání dne, komunitní kruh, pohybová

aktivita(motivovaná cvičení , zdravotní

cviky, pohybová hra..)

- hlavní program, činnosti (řízené a spontánní)

zaměřené narozvoj dítěte v oblasti

poznávací, komunikativní, smyslové,

estetické, ve skupinách i individuálně

- hygiena, svačina

9.30 – 11.15 hodin

- příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i

volná hra)

11.15 – 14.05 hodin

- oběd, hygiena

- polední odpočinek, četba na pokračování,

poslech CD pohádky - video)

14.05 – 16.00 hodin

- hygiena, svačina

- individuální řízená činnost, spontánní

aktivity dětí

- kontakt s rodiči

- uzavření MŠ

Děti ze třídy Pejsků se schází ve své třídě.

Odpoledne odpočívají opět ve své třídě a po svačince si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.

Ranní přivítání:

Společně se pozdravíme při příchodu do třídy a pak na začátku ranního kruhu

PRAVIDLA TŘÍDY

1.SRDÍČKOVÉ

- Máme se rádi , jsme kamarádi -Nepereme se , půjčujeme si hračky -Neubližujeme si -Strkat se, prát se, to nám nesluší

2. MĚSÍČKOVÉ

 • Nerušíme při odpočívání

 • Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády

3.KYTIČKOVÉ

 • Neničíme přírodu, nešlapeme na kytičky

 • ke zvířátkům se chováme hezky

 • doma i v MŠ třídíme odpad (máme na to barevné kontejnery)

4.DÁREČKOVÉ

 • Přejeme si na narozeniny a svátek

 • Dáváme dárky od srdíčka

5.PUSINKOVÉ

 • Pusinku máme na hezká slova

 • Nemluvíme sprostě, umíme pozdravit , poprosit i poděkovat

 • Když jíme, tak nemluvíme

- Nekřičíme, nepláčeme

6.KAPIČKOVÉ

 • V umývárně šetříme vodou, mýdlem, toaletním papírem

 • Pouštíme si tolik vody kolik nám stačí

 • Musíme vodu zastavovat, nestříkáme s vodou po umývárně

7.KOŠŤÁTKOVÉ

 • Uklízíme hračky na své místo

 • Uklízíme ve školce i na hřišti

8.ŽELVIČKOVÉ

 • Ve školce se pohybujeme pomalu, neběháme

 • Skáčeme a dovádíme při cvičení ne koberci a na zahradě

9.MAMINKOVÉ/DĚTIČKOVÉ

 • Jsme ne sebe hodní, protože jsme kamarádi

 • Ve školce i doma posloucháme

Pravidla dodržujeme i ve všech denních aktivitách. Je více možností jak pravidla vznikají a jak je dětem předkládáme. Některá vzniknou jako důsledek řešení konkrétní situace jiná jsou dána hygienickými či výchovnými postupy. Pravidla soužití dětí ve třídě můžeme podle přání a návrhu dětí doplňovat.

K Pravidlům soužití dětí jsou nakresleny Piktagramy, které pomáhají dětem to určité pravidlo dostatečně pochopit.

Svá pravidla máme také v hrových koutech:

Doprava :

 • s kostkami neházím, ale pomalu je pokládám

 • auta vracím zpátky do garáže

Barevné stavebnice:

 • každá stavebnice má své místo

 • respektuji stavbu kamaráda

 • při hře se domlouvám

Kuchyňka :

 • udržuji zde pořádek

 • oblečky pro panenka skládám do košíčku

 • s nádobíčkem manipuluji opatrně, aby nedošlo k rozbití

Výtvarný koutek:

 • mám krátký rukáv, dlouhý si vyhrnuji

 • snažím se, aby mi nepadaly pastelky

 • při modelování používám podložku

 • při stříhání dodržuji bezpečnost

 • při malování mám na stole papír na krytí stolu a oblečení připravené k malování

Knihovnička:

 • v knize listuji opatrně

 • knihu vracím na své místo

Koberec:

 • dáváme pozor , abychom nikoho nezranili

 • s míčem si pouze kutálíme

 • nenosíme na koberec drobné kostky

 • při společných hrách beru ohled na kamaráda

Do MŠ nenosíme žádné hračky – nanejvýš plyšáka či mazlíka na spaní – především malé děti.

Pravidla jsou dětem připomínána během celého dne.

Tématické celky šk.roku 2022-23

 Tématické celky šk.roku

             2022-23

(obecné v rámci ŠVP MŠ)

 Tématické celky     třídy

        Pejsků

         Podtémata třídy Pejsků

I. Podzimní hrátky

PEJSEK A PODZIM

Hurá do školky, máme nové kamarády                                         

  Pravidla třídy                         

  Sklízíme ovoce a zeleninu                            

Drak

Pole

Les

Strašidla                                                    

Tělo – nemoci

Jarmark

II. Zima je tu…..PEJSEK A ZIMA

Mikuláš

Brzy budou vánoce

Těšíme se na Ježíška

Tři Králové

Sporty

Sněhulák

Ptáčci vzimě

Povolání

Vesmír

Pohádka

Karneval

 

 

III. Přichází jaro…. 

 

PEJSEK A JARO

Jaro se probouzí

Jaro na zahrádce

Svátky jara

Mláďátka

Zvířátka u vody

Volná příroda

Barevný týden

Co děláme delý den , celý rok

 

IV. Mé milé léto…… 

PEJSEK A LÉTO

Maminka

Kvetoucí barevná příroda

Den Dětí

Děti celého světa

Doprava

Výletujeme

Těšíme se na prázdniny