Představení školy, historie, tradice

Mateřská škola v Březolupech má dlouholetou tradici a historii. První záznam ve školní kronice je z roku 1946/47.

Do roku 1984 byl provoz v prostorách místního zámku. V listopadu 1984 byla otevřena samostatná, trojtřídní mateřská škola s kapacitou 90 dětí. Do nové MŠ chodily děti nejenom z Březolup, ale i děti z nedaleké obce Svárov. V roce 1994 pro velký pokles dětí byla polovina budovy dána místním obecním úřademk dispozici základní škole a přestavěna pro účely školního vyučování. Pro provoz mateřské školy zůstala jedna velká třída v prvním patře, a druhá, menší, přestavěna ze skladů a prostor školní jídelny.

Třídy byly rozděleny:

1. třída:děti od 3 – 5.let

2.třída:děti od 5 – 7 let

Vzdělávání dětí probíhalo tedy ve dvou ročnících, přičemž byly dodržovány vhodné vzdělávací podmínky pro děti obou tříd, vzhledem k individuálním věkovým zvláštnostem.

Kapacita mateřské školy byla 54 dětí.

Kapacita školní jídelny v MŠ byla 100 jídel. (součástí vaření bylo i zajištění stravování pro důchodce

Ve školním roce 2010 - 11 byla vzhledem k nevyhovující kapacitě MŠ, otevřena nová třída - ze třídy  ZŠ.  Došlo zde k několika stavebním úpravám, kdy byla upravena především výška umyvadel pro děti předškolního věku.                              Třída byla vymalována a vybavena novým nábytkem.

Třídy jsou rozděleny:

1. třída:děti  3 – 4 let kapacita třídy je 23 dětí

2. třída:děti od 5 - 7 let kapacita třídy je 28 dětí

3. třída:děti od 4 - 5 let kapacita třídy je 17 dětí

Vzdělávání dětí probíhá tedy nově ve třech ročnících, přičemž se snažíme dodržet vhodné vzdělávací podmínky pro děti všech tříd, vzhledem k individuálním věkovým zvláštnostem.

Kapacita mateřské školy je nově 68 dětí.

Kapacita školní jídelny v MŠ je 130 jídel. (součástí vaření pro MŠ je i zajištění stravování pro důchodce)

 

Ve školním roce 2013/14 došlo opět k navýšení kapacity 3 třídy /Kočiček/ o 5 míst. 

Kapacita MŠ je 73 dětí. 

Třídy jsou rozděleny:

1. třída: děti  3 – 4 let kapacita třídy je 23 dětí

2. třída: děti 5 - 7 let kapacita třídy je 28 dětí

3. třída: děti 4 - 5 let kapacita třídy je 22 dětí