Souhrn doplňkových programů v MŠ Březolupy

1. Práce s dětmi s odkladem školní docházky

 

2. Logopedická prevence - jazykové chvilky

 

3. Grafomotorika - v dopolední řízené činnosti

 

4. Hraní s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ Březolupy (adaptační program)

 

5. Plavání