KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA

Na naší mateřské škole probíhá kroužek Anglického jazyka pod vedením p.uč. Anety Kopecké. První hodina angličtiny proběhla 1.10. 2015. Děti si v průběhu těchto hodin odnášely domů pracovní listy, domácí úkoly a materiály k opakování.

Cílem angličtiny je:

rozvíjení slovní zásoby

kladení důrazu na mluvení a poslech

stálé střídání činností, aby nekolísala pozornost

osvojení zvukové stránky jazyka

schopnost samostatně pracovat

schopnost jednoduchého tvoření vět

individuální přístup ke každému dítěti

Aktivity dětí:

listen and do activities (poslouchej a vykonej)

listen and repeat activities (poslouchej a opakuj)

listening for information (poslech pro získání informace)

listening to stories (poslech příběhů)

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA

II. POLOLETÍ

Kroužek anglického jazyka bude ve II. pololetí probíhat opět ve ČTVRTEK od 14.30 do 15.30 hodin (v níže uvedených termínech).

Děti mají za úkol: přinést do každé hodiny svoji složku se splněnými úkoly ( z každé hodiny si odnáší pracovní listy, které si mají splnit za domácí úkol s rodiči). Vypracovaní úkolu hodnotím pochvalou a hvězdičkou, nesplněný úkol černým puntíkem (mohou si ho však opravit, že přinesou do AJ úkol v pořádku). Dávat úkoly má svůj smysl, děti se tak učí převzít zodpovědnost, jsou samostatnější a tvoří i bez toho, aniž by nad nimi stála nějaká autorita.

Děkuji Vám za spolupráci Aneta Kopecká

ÚNOR

13.hodina 11.2.2016

14.hodina 18.2.2016

15.hodina 25.2.2016

BŘEZEN

16.hodina 3.3.2016

17.hodina 10.3.2016

18.hodina 17.3.2016

19.hodina 31.3.2016

DUBEN

20.hodina 14.4.2016

21.hodina 21.4.2016

22.hodina 28.4.2016

KVĚTEN

23.hodina 12.5.2016

24.hodina 19.5.2016

25.hodina 26.5.2016

ČERVEN

26.hodina 9.6.2016

27.hodina 16.6.2016 VYSVĚDČENÍ